66a Early shovel

Bergström

230 i axel avst.. tolle över ben progfjädrar .. svarvade hydra..knäckta original tripple trees .. ( Lill svenne Sofia hogs () 3 5/8 $$ top end.. andrews c kam..shorty. .. går uta helvete