Exe

Uppsala

S&S V111″, 3″ BDL, Ultimalåda, hemgjort sadel och underrede, moddade skärmar, detaljer i masurbjörk från en björk vars rötter vuxit in i jordkällermuren. Cole Fostertank med utbytt tunnel och breddad ~9 centimeter. Garagelackad med bladguld.