Norton Atlas 750 1964

Johan Eriksson Flum choppers Umeå Sverige

Avsmalnad rödkvarna tank, sporre gaffel, växelspak med saltkar fyllt med flake/epoxi som knopp. Högkompskolvar, dominator topp etc. Motor och låda renoverade. Går som ett skott.