Ultima…

SE

2000 cc, 23 tum förlängd, softailram..