Ultimata hojen

Janne westerback Rudhma mc

Byggd 2010. Och används som brukshoj.